مکانیک

نقشه کشی صنعتی,ساخت و تولید

آزمایش مقاومت مصالح

۱۰ آزمایش مقاومت مصالح

1- آزمایش کشش

2- آزمایش پیچش الاستیک برای مقاطع توپر 

3- آزمایش پیچش الاستیک برای مقاطع توخالی 

4- آزمایش پیچش پلاستیک

5- آزمایش ضربه

6- آزمایش خستگی

7- آزمایش خمش پلاستیک

8- آزمایش خيز تير

9-آزمایش خر پا

10- آزمایش نیروی برشی

چهار آزمایش مقاومت مصالح

1 - آزمايش پيچش مقاطع تو خالي

هدف :بدست آوردن مدول الاستيسيته برشي G و رسم دياگرام منحني T¸وΦ

2- آزمایش پیچش الاستیک در مقاطع توپر مربعی

هدف :بدست اوردن مدول الاستیسیته برشی G ورسم دیا گرام Φ˛Τ .

3- آزمایش تیرهای معین

هدف: رسم نمودارهای خیز تیر،شیب تیر، نیروی برشی و لنگر خمشی و بدست آوردن ثابتهای فرمول

4- آزمایش کشش

دان لود:

http://www.4shared.com/file/147997000/35bb8f27/Moghavemat_masaleh.html

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۷/۰۵ساعت ۱۰:۸ قبل از ظهر  توسط مسعود صادقی  |